Kontakt

TP NET Plus s.r.o.

Tel. Kancelária

icon telephone +0907 437 001

len v pracovnej dobe

Tel. Technik 1

icon telephone +0944 28 46 53

len v pracovnej dobe

Tel. Technik 2

icon telephone +0918 46 91 96

len v pracovnej dobe

E-mail

icon telephone tpnet@tpnet.sk

len v pracovnej dobe

Fakturačné údaje:

TP NET Plus s.r.o., Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo

IČO: 45 671 010
IČ DPH: SK2023090454
zapís. v OR OS Nitra oddiel Sro, vl. 30235/N

Číslo bankového účtu:
SK73 1100 0000 0029 4504 0537

TP NET1,s.r.o. - IBAN:
SK59 1100 0000 0029 4102 4310

TP NET2,s.r.o. - IBAN:
SK45 1100 0000 0029 4702 4303

TP NET3,s.r.o. - IBAN:
SK88 1100 0000 0029 4002 4300

TP NET4,s.r.o. - IBAN:
SK45 1100 0000 0029 4002 4298

TP NET5,s.r.o. - IBAN:
SK96 1100 0000 0029 4802 8111

TP NET6,s.r.o. - IBAN:
SK89 1100 0000 0029 4902 8113

TP NET7,s.r.o. - IBAN:
SK43 1100 0000 0029 4002 8117

Kancelária

Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo