Internet Balíky

Cenník Internetového Pripojenia

Spoločnosť TP NET ponúka viacero produktových balíkov prispôsobených Vašim požiadavkám. Či už internet využívate menej aktívne, alebo ste náročný používateľ, máte možnosť výberu z 5 hlavných balíkov. Koncové zariadenie potrebné k pripojeniu vám bude zapožičané po dobu trvania zmluvy a zostáva majetkom spoločnosti. Cena za zriadenie bez viazanosti je uvedené v balíku.

T0

10 Mbit/s

Rýchlosť surfovania: 10 Mbit/s
Rýchlosť sťahovania: 5 Mbit/s
Upload: 1 Mbit/s

- 11,00 EUR -

Cena za zriadenie bez viazanosti:
50 EUR

T1

20 Mbit/s

Rýchlosť surfovania: 20 Mbit/s
Rýchlosť sťahovania: 8 Mbit/s
Upload: 2 Mbit/s

- 16,00 EUR -

Cena za zriadenie bez viazanosti:
0 EUR

T2

25 Mbit/s

Rýchlosť surfovania: 25 Mbit/s
Rýchlosť sťahovania: 10 Mbit/s
Upload: 3 Mbit/s

- 21,00 EUR -

Cena za zriadenie bez viazanosti:
0 EUR

T3

30 Mbit/s

Rýchlosť surfovania: 30 Mbit/s
Rýchlosť sťahovania: 13 Mbit/s
Upload: 4 Mbit/s

- 26,00 EUR -

Cena za zriadenie bez viazanosti:
0 EUR

T4

35 Mbit/s

Rýchlosť surfovania: 35 Mbit/s
Rýchlosť sťahovania: 16 Mbit/s
Upload: 5 Mbit/s

- 31,00 EUR -

Cena za zriadenie bez viazanosti:
0 EUR

Objednajte teraz

icon telephone +0907 437 001

len v pracovnej dobe

Iné poplatky

znovuinštalácia/znovuzapojenie zariadenia
(napr.po odpojení pre neplatenie)
10,00 EUR
premiestnenie zariadenia 10,00 EUR
upomienka 3,00 EUR
WIFI router 20,00 EUR
inštalácia WIFI routra (ak to neurobí zákazník sám) 10,00 EUR
zmena na "T0" balík 50,00 EUR
zmena na väčší balík bez poplatku
poplatok za výjazd 0,30 EUR/km
(v týchto prípadoch: neoprávnená reklamácia, chyba v počítači užívateľa alebo chyba spôsobená užívateľom)