Kontakt

TP NET Plus s.r.o., Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo
(oproti autobusovej zastávky)

Telefónne čísla:
kancelária: 0907 437 001 (len v pracovnej dobe)
technici: 0944-284653 (O2), 0918-469196 (Orange)

e-mail: tpnet@tpnet.sk


Fakturačné údaje:

TP NET Plus s.r.o., Sv. Imricha 33, 943 01 Štúrovo
IČO: 45 671 010 IČ DPH: SK2023090454
zapís. v OR OS Nitra oddiel Sro, vl. 30235/N
číslo bankového účtu: SK73 1100 0000 0029 4504 0537

TP NET1,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK59 1100 0000 0029 4102 4310
TP NET2,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK45 1100 0000 0029 4702 4303
TP NET3,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK88 1100 0000 0029 4002 4300
TP NET4,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK45 1100 0000 0029 4002 4298
TP NET5,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK96 1100 0000 0029 4802 8111
TP NET6,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK89 1100 0000 0029 4902 8113
TP NET7,s.r.o.
číslo bankového účtu: SK43 1100 0000 0029 4002 8117