Akcie

Akcia   2019 :

 • ZADARMO zriadenie pripojenia (okrem prípadu programov IN1, IN2 a T1, T2, T3, T4)
 • ZADARMO Vám poskytneme prijímacie zariadenie
 • NEOBMEDZENÝ prenos dát
 • BEZ viazanosti
 • NEPLATÍTE nič iné, len mesaèný poplatok (okrem IN1, IN2 a T1, T2, T3, T4)

Výška mesačného poplatku sa dá vybrať tu: (cenník).

Poskytujeme rýchle bezdrôtové pripojenie na internet v Štúrove a okolitých obciach, tu: pokrytie

Pripojenie je jednoduché:

 1. objednáte pripojenie na našej stránke (objednávka), alebo telefonicky (kontakt)
 2. navštívi Vás náš technik, s ktorým dohodnete termín pripojenia, vyberiete si rýchlos pripojenia a podpíšete zmluvu
 3. v dohodnutom termíne na Vašom dome umiestnime prijímacie zariadenie a z neho namontujeme káblové vedenie dovnútra. Prijímač sa pripája na internet cez našu anténu, ktorá je už vo Vašej obci namontovaná. Preto na internet nemusíte dlho čakať.
  (ak ste už mali pripojenie od inej firmy, potom staèí prekódova alebo vymeni len prijímacie zariedenie - aj hneď pri podpise zmluvy.)
 4. poukážku alebo rozpis platieb Vám pošleme po zapojení

 


Príklad: Objednáte si v akcii internet s rýchlosťou 3Mbit/s, za ktorý je mesačný poplatok 14 EUR. Naši technici Vám ho namontujú 16. februára. Za pripojenie a montáž neplatíte nič, neplatíte ani za poskytnutie prijímacieho zariadenia, ani za uzavretie zmluvy bez viazanosti. Mesačný poplatok sa bude počíta až od zapojenia, 16.februára. V tomto príklade prvá Vaša platba bude vo februári 6,76 EUR, potom na ďalšie mesiace mesačne 14 EUR.